Symposium: 30 jaar abortuswetgeving in België

29 oktober 2020, 8.30u – 18.00u
Kramersplein 23, 9000 Gent

UPDATE 28 oktober 2020
Symposium 30 jaar abortuswetgeving wordt uitgesteld - Keynote van em. prof. dr. JJ Amy via live stream te bekijken


Hoewel we alle mogelijke maatregelen hebben genomen om het symposium rond 30 jaar abortuswetgeving in België in alle veiligheid te laten plaatsvinden, is het door de vandaag afgekondigde maatregelen in Gent niet langer mogelijk om deze nog te laten doorgaan.

Omdat het ons uitgangspunt is om de interdisciplinaire uitwisseling en het debat met het publiek te bevorderen, vinden we het niet geschikt om het symposium volledig digitaal te laten doorgaan. Daarom wensen we het volledige programma te verplaatsen naar volgend jaar.

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de abortuswetgeving in België, wordt de keynote van em. prof. dr. Jean-Jacques Amy via live stream uitgezonden op 29 oktober 2020 om 10.00. U kan dit volgen via de Facebookpagina's van Liberas en CAVA.

Symposium: 30 jaar abortuswetgeving in België

Liberas en CAVA organiseren op 29 oktober 2020 naar aanleiding van dertig jaar abortuswetgeving in België een interdisciplinair symposium over de kwestie. Het symposium maakt een stand van zaken op van het academisch onderzoek en de praktijk in België maar kijkt ook vooruit. Panels met specialisten uit verscheidene disciplines benaderen zwangerschapsafbreking en abortuswetgeving vanuit historisch, juridisch, politiek, ethisch/moreel en sociaal perspectief. Geografisch ligt de focus op België, maar steeds met aandacht voor de internationale context. De studiedag wordt afgesloten met een debat. De voertaal is hoofdzakelijk Nederlands, met enkele bijdragen in het Frans of Engels.

Deelname is gratis. Gelieve in te schrijven via: https://www.liberas.eu/symposium-30-jaar-abortuswetgeving-in-belgie/. U kan het symposium ook volgen via de livestream op de facebookpagina's van Liberas en CAVA, of achteraf bekijken.Locatie

Blauwe Zaal in Liberas – Kramersplein 23, 9000 Gent
Er wordt ook een livestream van het symposium voorzien via de Facebookpagina van Liberas.

Programma

Dit programma kan onderhevig zijn aan wijzigingen.

Download het volledige programma

8.30u Onthaal met koffie
9.00u Welkomstwoord door Peter Laroy (Liberas)
9.05u Welkomstwoord door Frank Scheelings (CAVA)
9.10u Inleiding door Kim Descheemaeker (Liberas)
9.20u Key-note door em. prof. dr. Jean-Jacques Amy (VUB)
Abortus als ethische plicht
Deel 1: Vrijwillige zwangerschapsafbreking vanuit historisch perspectief
9.40u prof. dr. Valérie Piette (ULB) - onder voorbehoud
Vrouwenrechten en seksualiteit in de 19de en 20ste eeuw
10.00u Trui Deschuyffeleer (masterthesis - VUB)
De invloed van de vrijzinnige beweging op de invoering van seksuele vorming in het officieel onderwijs, 1950-1970
10.20u Jolien Gijbels (PhD-onderzoek - KU Leuven)
Leve de vrouw of leve de foetus? Medische abortus, religie en ethiek in de negentiende eeuw
10.40u vragen
10.55u – 11.15u Pauze
11.15u prof. dr. Karen François (VUB)
Abortus in het kader van de eisen van de tweede feministische golf
11.35u Kim Descheemaeker (Liberas)
De interactie tussen maatschappelijke drukkingsgroepen en de politiek. Casus Lucienne Herman-Michielsens en de abortuswetgeving
11.55u Marie Hoste (masterthesis - UGent)
Het parlementaire werk van senator Lucienne Herman-Michielsens inzake de Belgische abortuswetgeving
12.05u vragen
12.20u – 13.20u broodjeslunch
Deel 2: Vrijwillige zwangerschapsafbreking als politieke inzet
13.20u prof. dr. Karen Celis (VUB)
Abortuspolitiek. De legalisering van abortus en het verzet tegen gelijkheid in België
13.40u vragen
Deel 3: Vrijwillige zwangerschapsafbreking in een juridisch kader
13.50u prof. dr. Eva Brems (UGent)
Abortus in het internationaal recht van de mensenrechten
14.10u Fien De Meyer (PhD-onderzoek - UAntwerpen)
Abortuswetgeving in België: een kentering na 30 jaar?
14.30u vragen
Deel 4: Vrijwillige zwangerschapsafbreking vanuit ethisch perspectief
14.45u prof. dr. Gily Coene (VUB)
Uitdagingen en perspectieven in de abortusstrijd
15.05u dr. Ladan Rahbari (UGent en UVA) - via videopresentatie
Termination of Pregnancy in Islam and in the Iranian Shi’i law
15.25u prof. dr. Ann Heirman (UGent)
Abortus in boeddhistische levensvragen
15.45u vragen
16.00u - 16.20u Pauze
Deel 5: Vrijwillige zwangerschapsafbreking in de praktijk
16.20u prof. dr. Veerle Provoost (UGent)
Wat met de man? Opvattingen en ervaringen van mannen inzake abortus om niet-medische redenen
16.40u Lut Daniëls (Luna vzw)
De praktijk van vrijwillige zwangerschapsafbreking in abortuscentra
17.00u vragen
Deel 6: Panelgesprek
17.15u moderator: Sarah Verhofstadt
Heleen Debruyne, Lut Daniëls, Sara De Mulder, prof. dr. Freddy Mortier
17.50u Afsluitend woord
18.00u Receptie